Carrier, спасибо что Вы оказываете нам помощь и поддержку.

Компания Крайслауф и Алькантар благодарит и выражает признательность главному менеджеру Vaclav Citek (citek@carrier.com +420 281 095 452) за оказанную им помощь в принятии и устройстве на работу нашего сотрудника Черкас Олега Юрьевича.

А также хотим сказать большое спасибо Veronika Simkova (Simkova@carrier.com) за помощь в оформлении документов .
Отдельно хотим выразить благодарность что в такое непростое время Вы с пониманием , милосердием и дружелюбием отнеслись к нашему сотруднику и помогли ему не только устроиться , но и адаптироваться в новом коллективе и на новом месте .
Также хотим отметить высокий уровень профессионализма Вашего коллектива и поблагодарить за оперативность в решении вопросов.

С уважением,
Менеджер компании Алькантар

Днепр — 2022

We express our sincere gratitude to Carrier
Alcantar thanks and expresses its gratitude to Vaclav Citek General Manager for his assistance in hiring and hiring our employee Cherkas O.Yu.
We also want to say a big thank you to Veronika Simkova for her help in paperwork.
Separately, we want to express our gratitude that in such a difficult time you treated our employee with understanding, mercy and friendliness and helped him not only to get settled, but also to adapt in a new team and in a new place.
We also want to note the high level of professionalism of your team and thank you for the promptness in resolving issues.
Thank you for your help and support Carrier.
Vyjadřujeme naši upřímnou vděčnost společnosti Carrier
Alcantar děkuje a vyjadřuje svou vděčnost generálnímu řediteli Václavu Citkovi za pomoc při přijímání a přijímání našeho zaměstnance Cherkase O.Yu.
Také bychom chtěli poděkovat Veronice Šimkové za pomoc s papírováním.
Samostatně bychom Vám rádi poděkovali, že jste se v tak těžké době chovali k našemu zaměstnanci s pochopením, milosrdenstvím a vstřícností a pomohli jste mu nejen se zabydlet, ale i adaptovat se v novém kolektivu a na novém místě.
Chceme také vyzdvihnout vysokou profesionalitu vašeho týmu a poděkovat za rychlost při řešení problémů.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu Carrier.

Полугерметичный поршневой компрессор Bitzer Ecoline
Полугерметичный поршневой компрессор Bitzer Ecoline

Инструкция по эксплуатации Bitzer Ecoline
Инструкция по эксплуатации Bitzer Ecoline

Защитные устройства SE-B
Защитные устройства SE-B

Модуль управления
Модуль управления

Дополнительное охлаждение
Дополнительное охлаждение

Подогрев масла в картере
Подогрев масла в картере